Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – EURHOiA

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.4.2022. (Viimeisin muutos xx.xx.xxxx.) Käsittelemme sivustomme kautta tai muuten yrityksemme nimissä kerättyjä henkilötietoja tämän selosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämällä sivustoa ja antaessasi henkilötietosi hyväksyt selosteen mukaiset menettelytavat ja ehdot.

Rekisterissämme olevien tietojen ja niiden käsittelyn yhteys- ja vastuuhenkilönä toimii Marita Wallin, marita.wallin@eurhoia.fi, puh. +358 40 830 1740.

Käsittelyn peruste ja tarkoitus sekä käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Näitä tietoja ovat nimesi, syntymävuotesi sekä yhteystietosi, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Säilytämme tietojasi asiakassuhteen jatkumisen ajan ja sen jälkeen laissa oikeudellisten vaateiden esittämiseksi tai puolustamiseksi säädettyjen määräaikojen mukaisen enimmäisajan. Erikseen sovittaessa voimme säilyttää asiakkaamme nimenomaisen pyynnön ja suostumuksen perusteella henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja pysyvästi. Voimme luovuttaa tietosi vain voimassa olevan lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely ja luovuttaminen etämyynti-, suoramainonta-, markkinointitarkoitukseen sekä tarkastaa ja saada jäljennös asiakassuhteesi hoitamista varten tallennetuista tiedoista ja oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuksi. Lisäksi sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi laissa säädetyin perustein.

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriimme tallennetut tiedot itsestäsi tai saada tietää, ettei rekisterissä ole sinua koskevia henkilötietoja.

Sinulla on myös rekisteröitynä oikeus vaatia rekisterissä oleva, mutta käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi. Jos haluat tehdä vaatimuksen, voit lähettää sen tietosuojaselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Ilmaise vaatimuksessa selkeästi oma nimesi, korjattavat tiedot ja yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä tiedon korjaamiseen tai vaatimuksen epäämiseen liittyen.

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Jos haluat tarkastaa, oikaista, täydentää tai poistaa tietosi, lähetä tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tätä koskeva vaatimus omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai tule tekemään pyyntö henkilökohtaisesti. Ilmaise viestissäsi selkeästi oma nimesi ja yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä vaatimukseesi liittyen. Rekisterin vastuuhenkilö vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Sivuston tekninen seuranta ja evästeet

Seuraamme www.matkailunmausteet.fi-sivuston liikennettä evästeiden avulla InnoCraft:n Matomo-ohjelmistolla (sijaitsee Euroopassa). Matomo tuottaa evästeiden avulla saatavista tiedoista anonyymiraportteja, joista nähdään esimerkiksi

* anonymisoitu kävijä-ID

* anonymisoitu IP-osoite kahteen tavuun (byte)

* sivujen latausnopeus

* käyttäjien maa, selaimen kieli, selaimen käyttäjäagentti (verkkoselain, laite, tuotemerkki ja malli)

* sivusto, jolta kävijä saapuu verkkosivustollemme

* onko käyttäjä vieraillut verkkosivustolla aiemmin

* sivustovierailun kellonaika ja kesto ja millä verkkosivuston alasivuilla käyttäjä vierailee.

Palvelun keräämiä tietoja ei ole mahdollista yhdistää henkilötietoihin.

Sivuston liikenteen seurannan avulla pyrimme kehittämään palvelujamme, kampanjoitamme ja sivustoamme tuottaaksemme kävijöille laadukkaan käyttö- ja käyntikokemuksen. Käytämme sivustollamme myös kolmannen osapuolen palveluita ja evästeitä (Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp ja LinkedIn), että sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa.

Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi ja mobiililaitteesi asetuksien kautta.

Tietoturva

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot tallennetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatuilla työasemilla, jotka on suojattu ajantasaisella virustorjunnalla ja palomuurilla. Fyysisesti paperisina säilytettävät tiedot säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti. Tietojen säilytysaika on kolme vuotta. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Sivustomme palvelin sijaitsee Suomessa (palveluntarjoaja Louhi Net Oy) ja käyttää SSL-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu (näet tämän vihreästä lukosta selaimen osoitepalkin vasemmalla puolella). Matomo Analytics:iin kerätyt tiedot on suojattu SSL-salatulla tietoyhteydellä.